Agencija za privredne registre je uvela e-registraciju preduzetnika, a planira da uvede i e-registraciju osnivanja jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću. Elektronska prijava Agenciji podnosi putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ)