ИмеВеличинаДатум
Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...95/18)548.6 KB2013/06/07
ИМФЛ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB2013/10/23
ИМФЛ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB2013/11/28
ИМФЛ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB2013/11/28
ИМФЛ - Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.104/18)141.8 KB2014/01/10
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB2014/02/06
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...95/18)1.4 MB2014/07/25
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...34/18)65.7 KB2014/08/12
ИМФЛ - Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB2016/02/22
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB2016/04/18
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB2016/04/18
ИМФЛ - Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.48/18)225.4 KB2018/07/05
ИМФЛ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB2018/07/06
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB2019/01/09
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18)12.0 MB2019/01/24
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника24.6 KB2019/08/09
Правилник о висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздуху и висини корекционог фактора29.9 KB2019/08/09
Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту животне средине35.2 KB2019/08/09
Правилник о параметрима за прорачун количина загађујућих материја100.7 KB2019/08/09
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину58.2 KB2019/08/09
Одлука о боравишној такси1.9 MB2019/11/29