ImeVeličinaDatum
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...118/21)757.9 KB2013/06/07
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB2013/10/23
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB2013/11/28
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB2013/11/28
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB2014/01/10
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Slglasnik RS", broj 80/02.....96/21)997.9 KB2014/07/25
Odluka o lokalnim komunalnim taksama (Sl. list grada Pančeva br. 36/21, 36/22 )638.3 KB2014/08/12
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB2016/02/22
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB2016/04/18
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB2016/04/18
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB2018/07/06
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB2019/01/09
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18, 3/20 I 36/22)540.3 KB2019/01/24
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB2019/08/09
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB2019/08/09
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB2019/11/29
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB2020/01/09
2022 IM - Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu, broj: II-04-06-5/2022-8415.2 KB2022/11/30
2022 IM - Odluka o utvrđivanju prosečnih cena m2 nepokretnosti, broj: II-04-06-5/2022-8661.5 KB2022/11/30
Pregled taksi i naknada456.6 KB2023/05/16