ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB994
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB985
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB503
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB956
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1033
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1599
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1229
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB749
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2215
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1724
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1418
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1522
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB896
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB650
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB75
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB106
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB79
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB59
Табела Такси и Накнада285.0 KB51