Civilni sektor

Civilni sektor 2018-01-28T21:22:48+00:00

 

2212, 2017

Formulari za izveštavanje po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanje udruženja građana grada Pančeva u 2017. godinu

Izveštaj o realizaciji projekta treba dostaviti u roku navedenom u ugovoru o dodeli novčanih sredstava iz budžeta grada Pančeva. Prispele izveštaje raz [...]

2604, 2017

Lista vrednovanja programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. godini

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. god [...]

Veličina slova
Kontrast