Civilni sektor

Civilni sektor2018-08-09T07:55:24+02:00

Lista vrednovanja programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. godini

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. god [...]

26/04/2017|

Lista vrednovanja i rangiranja muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu (period do 2.12.2016. godine)

Na Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omlad [...]

12/12/2016|

Lista vrednovanja i rangiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu (period do 2.12.2016. godine)

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu koji je raspisao Gr [...]

12/12/2016|

Potpisan sporazum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Pančevo

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine, u Gradskoj upravi zaključen je Memorandum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT oso [...]

08/12/2016|

Lista vrednovanja programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini (period do 7.11.2016. godine)

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od  javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. go [...]

14/11/2016|

Konkurs za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini

Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. zak.) i U [...]

06/09/2016|