На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 2. децембра 2016. године вредновано је 3 предлога програма/пројекта. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих програма/пројеката:

1. Пројекат „Zumba fitness Master Class“
„Be fit“ фитнес клуб
Предложено су/финансирање у износу од 20.000,00 динара

2. Пројекат „Oбележавање Међународног дана волонтера“
Удружење „Connectin people“
Предложено су/финансирање у износу од 33.000,00 динара

3. Пројекат „Зимска чаролија“
Удружење за културу, омладину и спорт „Ухуру“
Предложено су/финансирање у износу од 52.000,00 динара

Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину (до 2.12.2016. године)

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.