Град Панчево прикупља податке потребне за ажурирање и допуну постојеће базе организација цивилног друштва. Намера је успостављање непосредније сарадње, боље повезаности и комуникације унутар цивилног сектора, као и квалитетније креирање партнерстава са јавним и приватним сектором.

С тим у вези, молимо вас да попуните Упитник за ажурирање базе организација цивилног друштва града Панчева. У обостраном интересу је да подаци буду прецизни и актуелни.

Попуњен упитник са обавезним прилозима може се доставити:

  • предајом у Услужном центру града Панчева (Градска управа града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, са назнаком ОЦД упитник – Секретаријат за јавне службе и социјална питања, канцеларија број 204), или
  • путем електронске поште, на мејл civilnodrustvo@pancevo.rs.

За све додатне информације или недоумице у вези са попуњавањем упитника, можете контактирати Невенку Кљајић и Марију Команов Јаћимовић (телефони 013/308-906 и 308-907).