Način i rokovi plaćanja komunalne takse za za priređivanje muzičkog programa bliže je propisan tarifnim brojem 4. , tačka 4. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Taksa za za priređivanje muzičkog programa plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

uplatni račun za plaćanje takse je: 840 – 714 421 843 – 39