Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023

Скупштина града Панчева на седници која је одржана 12.07.2019. године донела је Стратегију привлачења инвестиција 2019-2023. Овом стратегијом се заокружује стратешки оквир за развој Града, као аналитичком основом за прецизније и на подацима засновано креирање инструмента и мера у области локалног економског развоја.

Стратегијa привлачења инвестиција 2019-2023, као први стратешки документ града Панчева у овој области, доноси се ради: даљег унапређивања услова пословања у граду Панчеву и реализације директних инвестиција у форми гринфилд и браунфилд пројеката, уз оснивање нових малих бизниса као подршка великим пројектима.

Основни циљ израде Стратегије састојао се у свеобухватној анализи садашњег стања сектора микро, малих и средњих привредних друштава у граду Панчеву, као информационој основи за формулисање предлога општих и посебних циљева, односно стратешких мера за даљи развој сектора ММСПД у целини, као и у оквиру изабраних приоритетних привредних делатности и грана.

визија

 

 

Документ можете преузети: Стратегија привлачења инвестиција од 2019. – 2023. године

 

Списак активних привредних субјеката у Панчеву:

.
Листа привредних друштава у Панчеву:

.
Мишљења привредног сектора: