Komunalna inspekcija

Informacije o radu

Više

Saobraćajna inspekcija

Informacije o radu

Više

Građevinska inspekcija

Informacije o radu

Više

Drugi inspekcijski poslovi

Informacije o radu

Više

Prosvetna inspekcija

Informacije o radu

Više

Upravno pravni poslovi i poslovi izvršenja

Informacije o radu

Više

 

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sekretarijat za inspekcijske poslove organizovan je u šest odeljenja:

  1. Odeljenje komunalne inspekcije
  2. Odeljenje saobraćajne inspekcije
  3. Odeljenje građevinske inspekcije
  4. Odeljenje za druge inspekcijske poslove
  5. Odeljenje prosvetne inspekcije
  6. Odeljenje za upravno pravne poslove i poslove izvršenja

 

ORGANIZACIONA ŠEMA

Organizaciona šema inspekcije

 

 

Sekretar
Boban Đurđev 

Kancelarija: 106
Telefon: 013/354-354
boban.djurdjev@pancevo.rs


 

Pomoćnik sekretara
Slobodan Kundaković 

Kancelarija: 102
Telefon: 013/354-176
slobodan.kundakovic@pancevo.rs


Odeljenje komunalne inspekcije
Šef odeljenja
Milovan Ćirović 

Glavni komunalni inspektor
Kancelarija: 210
Telefon: 013/354-173
milovan.cirovic@pancevo.rs

Odeljenje saobraćajne inspekcije
Šef odeljenja
Milan Đurić 

Glavni saobraćajni inspektor
Kancelarija: 103
Telefon: 013/354-172
milan.djuric@pancevo.rs

Odeljenje prosvetne inspekcije

 

Kancelarija: 101
Telefon: 013/354-171
E-pošta: miodrag.krudulj@pancevo.rs


 


 


 

Odeljenje građevinske inspekcije

 

 

 

Kancelarija: 213
Telefon: 013/354-175

Odeljenje za upravno pravne poslove
i poslove izvršenja
Slobodan Kundaković 

Rukovodilac
Kancelarija: 102
Telefon: 013/354-176
E-pošta: slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Odeljenje za druge inspekcijske poslove

 

 

Kancelarija: 103
Telefon: 013/354-172