Град Панчево|grad@pancevo.rs

јавна набавка

/Tag:јавна набавка
23 12, 2016

Набавка угоститељских услуга

23/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка угоститељских услуга Конкурсна документација - Набавка угоститељских услуга [...]

16 12, 2016

Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

16/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду Конкурсна документација - Наб [...]

9 12, 2016

Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

09/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираних софтвера - Windows и Office Конкурсна документација - Набавка л [...]

1 12, 2016

Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије

01/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије, и то: партија 1 – Windows партија 2 - VMware Позив за п [...]

30 11, 2016

Набавка пића за потребе репрезентације

30/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка пића за потребе репрезентације Конкурса документација - Набавка пића за потр [...]

28 11, 2016

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

28/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе [...]

24 11, 2016

Набавка роковника и планера

24/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка роковника и планера Конкурсна документација - Набавка роковника и планера Од [...]

23 11, 2016

Набавка услуге израде каталога

23/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношеше понуда - Набавка услуге израде каталога Конкурсна документација - Набавка услуге израде катал [...]

17 11, 2016

Набавка услуге преноса података, са обезбеђивањем услова, од камера за документацију саобраћајних прекршаја до зграде МУП-а у улици Јове Максина 41а

17/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка услуге преноса података, са обезбеђивањем услова, од камера за документацију [...]

15 11, 2016

Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

15/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка средстава за засејавање градоопасних облака - ракета Конкурсна документација [...]

Accessibility
Затворити