Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије, и то:

партија 1 – Windows

партија 2 – VMware

Позив за подношење понуда – Набавка лиценцираних софтвера

Конкурсна документација – Набавка лиценцираних софтвера

Додатно појашњење – Набавка лиценцираних софтвера

Одлука о додели уговора – Набавка лиценцираних софтвера

Обавештење о закљученом уговору – Набавка лиценцираних софтвера