Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

Конкурсна документација – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

Измена конкурсне документације – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

Обавештење о продужењу рока – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

Одлука о додели уговора – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета

Обавештење о закљученом уговору – Набавка средстава за засејавање градоопасних облака – ракета