Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

Конкурсна документација – Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

Додатно појашњење

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору