Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношеше понуда – Набавка услуге израде каталога

Конкурсна документација – Набавка услуге израде каталога

Додатно појашњење – Набавка услуге израде каталога

Одлука о додели уговора – Набавка услуге израде каталога

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге израде каталога