Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка пића за потребе репрезентације

Конкурса документација – Набавка пића за потребе репрезентације

Одлука о додели уговора – Набавка пића за потребе репрезентације

Обавештење о закљученом уговору – Набавка пића за потребе репрезентације