Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка угоститељских услуга

Конкурсна документација – Набавка угоститељских услуга

Одлука о додели уговора 198-2016

Обавештење о закљученом уговору 198-2016