Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ugostiteljskih usluga

Konkursna dokumentacija – Nabavka ugostiteljskih usluga

Odluka o dodeli ugovora 198-2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 198-2016