Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Конкурсна документација – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Додатно појашњење – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Одлука о додели уговора – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

Обавештење о закљученом уговору – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева