САОБРАЋАЈ

Панчево има добру друмску и железничку везу са Београдом и налази се на магистралном путу Е70 (Београд-Панчево-Вршац-Румунија).

„КОРИДОР 10“ ( ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „КОРИДОР 10“ Д.О.О. ) (Салцбург-Љубљана-Загреб-Београд-Ниш-Скопје-Солун), који се налази у непосредној близини града, са крацима који се пружају од Београда до Хоргоша и од Ниша до Димитровграда.

Положај Панчева на ушћу Тамиша у Дунав (дунавска трансферзала-Коридор 7), чини положај града још атрактивнијом за добар бизнис,јер директно повезује град са централном и југоисточном Европом.

Коридор 10

Друмски саобраћај: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

–  Непосредна близина Коридора 10

– Магистрални пут М-1/9 (Е70): Београд-Панчево-Вршац-Румунија

– Магистрални пут М-24 који повезује град Панчево са општинама Ковачица и Ковин

Саобраћајна мапа Панчева

Мрежа локалних путева (дужине 147km ) који повезују насељена места и град Панчево

Речни саобраћај:

Панчевачка лука је најузводнија лука у коју могу пристајати речно-морски бродови, бруто носивости до 5000 tona , при сваком водостају.

–  Дунавска трансверзала (Коридор 7)

–  Лучки транспорт (Лука Дунав)

–  Пловност реке Тамиш, 2km узводно

Северно море – Рајна – Мајна – Дунав – Црно море и даље ка истоку

Коридор

Железнички саобраћај: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
–  Београд-Панчево-Вршац-Румунија (на истоку)

–  Панчево-Зрењанин-Кикинда (на северу)

–  Веза у Београду за Бар

        –  Панчево-Београд (саставни је део градске железнице Београда – Беовоз, са своје 4 станице: Панчево Војловица, Панчево Стрелиште, Панчево Варош и Панчево Главна станица)

Ваздушни саобраћај:

– Близина међународног аеродрома у Београду ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ АЕРОДРОМ „Никола Тесла“ (40km)