Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

25 12, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.3186 КО ПАНЧЕВО

2020-12-25T09:49:48+01:0025/12/2020|

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/201 [...]

25 12, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.3982 КО ПАНЧЕВО

2020-12-25T09:44:47+01:0025/12/2020|

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/201 [...]

18 12, 2020

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

2020-12-18T09:48:32+01:0018/12/2020|

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и [...]

4 12, 2020

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Одлуке о домаћем линијском превозу путника

2020-12-04T15:29:25+01:0004/12/2020|

У складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ( « Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125 [...]

3 12, 2020

Нацрт одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

2020-12-03T13:42:01+01:0003/12/2020|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева Јав [...]

Go to Top