Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

26 10, 2020

Јавни оглас за Јавно надметање за избор корисника земљишта за привремено постављање монтажне гараже

2020-10-26T09:04:45+01:0026/10/2020|

ГРАД ПАНЧЕВО комисија за спровођење поступка давања на коришћење дела површине Јавне намене за постављање киоска и монтажних гаража расписује Јавни ог [...]

9 10, 2020

Јавна расправа о нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности

2020-10-09T14:46:14+02:0009/10/2020|

Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица за порез на имо [...]

2 10, 2020

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и 2519/2 КО Панчево

2020-10-02T08:44:26+02:0002/10/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

18 09, 2020

Јавна презентација УП за изградњу објекта образовања број 1 и број 2, спратности П+1+Пк, на кат.парцели топ.бр.4108/1 и 4108/2 КО Панчево

2020-09-18T08:52:29+02:0018/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

11 09, 2020

Јавна презентацијаУП за изградњу Хладњаче Пр. на катастарској парцели топ.бр.6815 КО Омољица

2020-09-11T08:34:56+02:0011/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top