Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез

/Порез
7 11, 2016

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

07/11/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 14. новембра (понедеља [...]

8 08, 2016

Обавештење о приспећу треће рате за порез на имовину

08/08/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 15. августа (понедељак [...]

23 05, 2016

Обавештење о стању дуга за пореске обвезнике

23/05/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске дужнике да је почела достава Обавештења о стању дуга на дан 04.03.2016. године [...]

23 05, 2016

Престижно стручно усавршавање у Тајвану у области пореске политике

23/05/2016|

У сарадњи НАЛЕД-ом и Представништвом Таипеија из Будимпеште, а у циљу јачања капацитета локалних самоуправа, дипломирани правник Предраг Мијалковић, з [...]

11 05, 2016

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу друге рате пореза на имовину

11/05/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 16. маја (понедељак) д [...]

25 11, 2015

Порески дужници на дан 30.06.2017.

25/11/2015|

Порески дужници на дан 30.06.2017. 04.07.2014.ступиле су на снагу измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији између осталог и члана 7 [...]

2 12, 2014

Такса за коришћење простора на јавним површинама

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ближе је прописан тарифним бројем 5. , тачка 14. Одлуке о локалним к [...]

2 12, 2014

Такса за држање средстава за игру – „Забавне игре“

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 3. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним т [...]

2 12, 2014

Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 4. , тачка 4. Одлуке о локалним комунални [...]

2 12, 2014

Такса за истицање фирме на пословном простору

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору ближе је прописан тарифним бројем 1. , тачка 9. Одлуке о локалним комун [...]

Accessibility
Затворити