Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез

Почетна/Порез
2 12, 2014

Порез на имовину

2015-01-23T09:10:18+01:0002/12/2014|

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]

27 11, 2014

Вредност непокретности

2014-12-04T09:55:26+01:0027/11/2014|

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: корисна површина; просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одгов [...]

27 11, 2014

Непокретности

2018-01-28T21:25:38+01:0027/11/2014|

Непокретностима, сматрају се: 1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне [...]

27 11, 2014

Најважније измене Закона

2018-01-28T21:25:39+01:0027/11/2014|

Најважније измене Закона су: 1.Чланом 2. Закона прописано је да се порез на имовину, плаћа на непокретности које се налазе на територији Републике Ср [...]

20 11, 2014

Локалне комуналне таксе

2014-11-20T15:12:09+01:0020/11/2014|

Локалне комуналне таксе Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе [...]

20 11, 2014

Порез на имовину

2018-01-28T21:25:39+01:0020/11/2014|

Порез на имовину Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину („Сл.гл.РС“бр.47/13) који је [...]

Go to Top