Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез

2 12, 2014

Порез на имовину

2015-01-23T09:10:18+01:0002/12/2014|

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]

20 11, 2014

Локалне комуналне таксе

2014-11-20T15:12:09+01:0020/11/2014|

Локалне комуналне таксе Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе [...]

Go to Top