Град Панчево|grad@pancevo.rs

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

27 05, 2022

Јавни увид У Нацрт ПГР Целина 8- Комплекса ХИП“Петрохемија“, ХИП“Азотара“ и НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево

2022-05-27T14:37:24+02:0027/05/2022|

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације Целина 8- Комплекса ХИП“Петрохемија“, ХИП“Азотара“ и НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у насељено [...]

29 04, 2022

Јавна презентација УП Саоб. прик. на к.п.топ.бр.23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2 и 24/3 КО Панчево, на држ. пут II реда 130 Панчево-Јабука на к.п.топ.бр.8002/10 КО Панчево

2022-04-29T09:05:17+02:0029/04/2022|

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top