Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације

2 12, 2021

Измене и допуне ПГР Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

2021-12-03T09:55:47+01:0002/12/2021|

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељено [...]

1 08, 2019

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

2019-08-01T10:27:52+02:0001/08/2019|

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

Go to Top