Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације

1 08, 2019

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

2019-08-01T10:27:52+02:0001/08/2019|

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

9 07, 2018

Исправка техничке грешке Измене и допуне ПГР Ц – 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2018-11-07T09:49:24+01:0009/07/2018|

Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насе [...]

2 07, 2018

Измене и допуне ПГР Целина- 1 Шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2020-09-14T11:10:23+02:0002/07/2018|

Простор који је предмет овог плана, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје г [...]

8 11, 2016

ХИП Измене и допуне 4

2017-09-21T10:00:30+02:0008/11/2016|

Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС [...]

Go to Top