Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације

13 07, 2023

Измене и допуне ПГР Целина 4А – Караула са Јабучким путем и 4Б- Скробара у насељеном месту Панчево

2023-07-13T14:01:27+02:0013/07/2023|

Циљ израде измена и допуна плана су задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, развој урбанистичких целина кроз сопствене специфичности, [...]

31 08, 2022

Измене и допуне ПГР Целина – 1 Шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2022-08-31T10:30:09+02:0031/08/2022|

На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту ПанчевоПанчева („Службени [...]

22 07, 2022

ПГР Целина 8 Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево

2022-07-22T10:40:44+02:0022/07/2022|

Основни циљ израде овог плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за реконструкцију и осавремењивање постојећих комплекса и изградњу нових [...]

2 12, 2021

Измене и допуне ПГР Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

2021-12-03T09:55:47+01:0002/12/2021|

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељено [...]

Go to Top