Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

/Урбанизам

Вести из урбанизма

5 04, 2018

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4061 К.О.Панчево

2018-04-10T14:14:56+00:00 05/04/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

30 03, 2018

Јавна презентација УП за изградњу ВП-стамбеног објекта социјалног становања на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

2018-04-10T14:01:16+00:00 30/03/2018|

Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално станова [...]

28 02, 2018

Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта

2018-02-28T10:58:16+00:00 28/02/2018|

ГРАД ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА I ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ [...]

Величина слова
Контраст