Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

/Урбанизам

Вести из урбанизма

14 06, 2018

УП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Пр+2+Пс на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

2018-06-14T14:57:51+00:00 14/06/2018|

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА као урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратно [...]

11 06, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву

2018-06-11T10:04:22+00:00 11/06/2018|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одрж [...]

23 04, 2018

Јавни увид Плана генералне регулације Ц1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2018-04-24T08:10:36+00:00 23/04/2018|

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у трајању од 30 дана, [...]

5 04, 2018

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4061 К.О.Панчево

2018-04-10T14:14:56+00:00 05/04/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

30 03, 2018

Јавна презентација УП за изградњу ВП-стамбеног објекта социјалног становања на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

2018-04-10T14:01:16+00:00 30/03/2018|

Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално станова [...]

Величина слова
Контраст