Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

Почетна/Урбанизам

Вести из урбанизма

20 11, 2020

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

2020-11-23T08:28:13+01:0020/11/2020|

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

27 10, 2020

Измене и допуне ПДР -Подцелина 6 Ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

2020-10-27T12:20:14+01:0027/10/2020|

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвој [...]

26 10, 2020

Јавни оглас за Јавно надметање за избор корисника земљишта за привремено постављање монтажне гараже

2020-10-26T09:04:45+01:0026/10/2020|

ГРАД ПАНЧЕВО комисија за спровођење поступка давања на коришћење дела површине Јавне намене за постављање киоска и монтажних гаража расписује Јавни ог [...]

2 10, 2020

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и 2519/2 КО Панчево

2020-10-02T08:44:26+02:0002/10/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top