Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

/Урбанизам

Вести из урбанизма

1 08, 2019

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

2019-08-01T10:27:52+02:0001/08/2019|

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

1 08, 2019

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 19/2019

2019-08-01T10:18:22+02:0001/08/2019|

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије" у Панчеву („Сужбени лист града [...]

1 08, 2019

ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 08/2011

2019-08-01T10:07:07+02:0001/08/2019|

Разлог за израду Плана је изналажења просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева за потребе градње нових индустријских [...]

1 08, 2019

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 29/2011

2019-08-01T11:39:06+02:0001/08/2019|

Разлог израде изменe Плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за изградњу новог далековода, преко подручја обухваћеног постојећим планом [...]

26 07, 2019

Јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно- производне зоне 2 у Панчеву

2019-07-29T08:32:50+02:0026/07/2019|

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 26.07.2019. до 26.08.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни уви [...]