Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

/Урбанизам

Вести из урбанизма

6 02, 2018

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву

2018-02-09T12:21:57+00:00 06/02/2018|

 Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панче [...]

6 02, 2018

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

2018-02-09T12:23:43+00:00 06/02/2018|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - прострорна целина индустриј [...]

25 01, 2018

УП за изградњу 3 сферна резервоара на кат. парц. бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица у комплексу Рафинерије нафте Панчево

2018-02-21T09:11:52+00:00 25/01/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

13 12, 2017

Јавна расправа о нацрту одлуке o измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

2018-02-21T09:13:19+00:00 13/12/2017|

Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017. године. Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено [...]

11 12, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2018-02-09T12:26:25+00:00 11/12/2017|

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2017-11-16T09:11:59+00:00 08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево

2017-11-16T09:12:48+00:00 08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточ [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево

2018-02-21T09:14:30+00:00 11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијеза изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 ста [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево

2018-02-21T09:14:51+00:00 11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на Кат. парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево, за планирану и [...]

Величина слова
Контраст