Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

Почетна/Урбанизам

Вести из урбанизма

4 03, 2021

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

2021-03-04T09:01:12+01:0004/03/2021|

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

12 02, 2021

Излагање на јавни увид ПДР за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар

2021-02-12T15:09:43+01:0012/02/2021|

Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево [...]

18 01, 2021

Измене и допуне ПДР за подручје северне инд-посл-производне зоне 2 у Панчеву

2021-02-09T14:32:17+01:0018/01/2021|

Разлог за израду Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења и стварања планског основа за издавање [...]

4 12, 2020

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Одлуке о домаћем линијском превозу путника

2020-12-04T15:29:25+01:0004/12/2020|

У складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ( « Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125 [...]

Go to Top