Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

Почетна/Урбанизам

Вести из урбанизма

13 03, 2020

Јавна презентација УП за планирану изградњу стамбеног објекта П+4+Пс, на кат.парцели топ.бр.1897 КО Панчево

2020-03-13T11:55:52+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

13 03, 2020

Јавна презентација УП за изградњу колективног вишепородичног стамбеног комплекса на локацији „Хиподром“

2020-03-13T11:50:15+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

13 03, 2020

Јавна презентација УП за изградњу складишта воћарско-повртарских производа у Старчеву, на кат.парцели топ.бр.4317/1 КО Старчево

2020-03-13T11:31:54+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

4 03, 2020

Рани Јавни увид поводом израде Просторног Плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

2020-03-04T14:47:11+01:0004/03/2020|

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пр [...]

24 01, 2020

Рани Јавни увид ПДР за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево

2020-01-24T08:40:53+01:0024/01/2020|

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС [...]

17 01, 2020

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације на кат.парц. топ.бр.3350 и 3351 К.О.Панчево

2020-01-17T09:25:04+01:0017/01/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]