Град Панчево|grad@pancevo.rs

Чланци о конкурсима и јавним позивима.

3 08, 2021

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по КОНКУРСУ ЗА СУ/ФИНАНСИЕАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. годину

2021-08-03T11:04:09+02:0003/08/2021|

Листу вредновања и рангирања програма и пројеката по КОНКУРСУ ЗА СУ/ФИНАНСИЕАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА Г [...]

15 07, 2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

2021-07-16T13:44:21+02:0015/07/2021|

На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у до [...]

7 07, 2021

Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

2021-07-07T12:23:34+02:0007/07/2021|

Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021 годину Програм Министарства за бригу [...]

7 06, 2021

Резултати Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години

2021-06-07T13:56:55+02:0007/06/2021|

Градоначелник града Панчева је Решењем број II-06-020-2/2021-614 од 27.05.2021. године  прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оц [...]

7 06, 2021

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години

2021-06-07T07:53:40+02:0007/06/2021|

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години Програм [...]

7 06, 2021

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021. години

2021-06-07T07:42:20+02:0007/06/2021|

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021.години Мера активне политике запошљавања Стру [...]

2 06, 2021

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ И ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2021. ГОДИНИ

2021-06-02T15:47:51+02:0002/06/2021|

На основу Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недост [...]

2 06, 2021

К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

2021-06-02T15:36:09+02:0002/06/2021|

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање [...]

2 06, 2021

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

2021-06-02T15:19:38+02:0002/06/2021|

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Одл [...]

Go to Top