Град Панчево|grad@pancevo.rs

Чланци о конкурсима и јавним позивима.

20 05, 2022

К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

2022-05-20T11:04:02+02:0020/05/2022|

На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одл [...]

18 05, 2022

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2022. години

2022-05-18T09:24:40+02:0018/05/2022|

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица [...]

18 05, 2022

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2022. години

2022-05-18T07:06:50+02:0018/05/2022|

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују, Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна [...]

12 05, 2022

Ј А В Н И  К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА  У ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

2022-05-12T11:42:08+02:0012/05/2022|

На основу  чланова  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), О [...]

14 04, 2022

Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2022. години

2022-04-14T13:26:55+02:0014/04/2022|

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника [...]

14 04, 2022

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2022. години  

2022-04-18T08:38:00+02:0014/04/2022|

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника [...]

14 04, 2022

Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2022. години

2022-04-14T11:29:12+02:0014/04/2022|

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника [...]

Go to Top