Јавни позив за доделу награда

најбољим студентима/кињама града Панчева,

за постигните резултате током школовања и образовања,

за школску 2023/24. годину

 

Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школскe 2023/24. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2023/24. годину,a који испуњавају следеће услове:

 

– држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног  лица,

– имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица,

– први пут су уписали завршну годину студија у школској 2023/24. години,

– имају просечну оцену током свих  година студирања најмање 9,00 и

 предходних година нису добијали награду од  града,

 

Потребно је да студенти и студенткиње који испуњавају наведене услове, доставе следећу документацију:

  1. Пријаву (писану у слободној форми) са кратком биографијом са адресом, бројем телефона и имејлом,
  2. потврду факултета о упису завршне године студија у школској 2023/24. години,
  3. потврду факултета о просечној оцени током свих година студирања,
  4. копију личне карте

 

Наведену документацију доставити у затвореној коверти, са назнаком Пријава на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања,  за школску 2023/24. годину, најкасније до 13. јуна 2024. године, Канцеларији за младе града Панчева (Градска управа града Панчева, 2. спрат, канцеларија број 207), радним данима од 9 до 15 часова, или са истом назнаком послати поштом, на следећу адресу:

 

Градска управа града Панчева-Канцеларија за младе (Канцеларија 207)

Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево

 

Пријаву доставити и електронским путем, на имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs

За све додатне информације студенти и студенткиње се могу обратити Канцеларији за младе града Панчева, путем телефона 013/308-795 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs