Градоначелник града Панчева је Решењем број II-06-020-2/2024-696 од 21.06.2024. године  прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања са образложењем по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2024. години и одобрава средства у укупном износу од 4.200.000,00 динара на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години.

Позивамо све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања, доставе ревидиранe активности, односно планирани број медијских садржаја и спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима на прописаном Обрасцу 1а, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Документа:

Решење Градоначелника у вези са Предлогом одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

Предлог одлуке о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2024. години

Записник са седнице Комисије