Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси и јавни позиви

Чланци о конкурсима и јавним позивима.

16 01, 2024

Јавни позив за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2024. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и Развој спорта

2024-01-16T11:23:26+01:0016/01/2024|

  На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (''Службени [...]

22 12, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе,  ради остваривањa права на  уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање за 2024. годину

2023-12-26T12:33:09+01:0022/12/2023|

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самос [...]

11 12, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА  2024. ГОДИНУ

2023-12-11T14:55:21+01:0011/12/2023|

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (''Службени лист [...]

8 12, 2023

Јавни позив за доделу бесповратних средстава привредним друштвима ради уласка у ланце добављача мултинационалних компанија

2023-12-08T14:01:46+01:0008/12/2023|

Развојна агенција Србије објавила је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компан [...]

4 12, 2023

  Ј А В Н И   П О З И В ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА КОЈИ РЕДОВНО ПОХАЂАЈУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГОГ ГРАДА/ОПШТИНЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ  

2023-12-04T13:48:36+01:0004/12/2023|

У складу са чланом 36в Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр.24/14, 4/16, 9/1 [...]

1 12, 2023

Листа студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2023/2024. годину

2023-12-04T09:35:40+01:0001/12/2023|

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Пан [...]

17 11, 2023

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години (Позив II)

2024-03-22T10:42:42+01:0017/11/2023|

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и о [...]

10 11, 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда прикључених на даљински систем грејања на територији града Панчева

2023-11-14T12:28:01+01:0010/11/2023|

На основу Одлуке Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2023-44 од 03.11.2023. године град Панчево расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ  за избор стамбених [...]

1 11, 2023

Ј А В Н И   П О З И В за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2023/2024. годину

2023-11-01T14:50:48+01:0001/11/2023|

На основу  чл.  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), чланa [...]

Go to Top