Листе кандидата који испуњавају мерила прописана за избор са постигнутим резултатима по окончаном изборном поступку за Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Панчева који је објављен дана 16.05.2024. године можете погледати на следећем линку:

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor