Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комисија за именовања директора

///Комисија за именовања директора

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Комбрест” Банатски Брестовац

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Омољица” Омољица

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Вод-ком” Јабука

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа “Градска стамбена агенција” Панчево

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Зеленило” Панчево

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист [...]

Accessibility
Затворити