Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комисија за именовања директора

///Комисија за именовања директора

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист [...]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “БНС” БАНАТСКО НОВО СЕЛО

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ГЛОГОЊ” ГЛОГОЊ

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ДОЛОВИ” ДОЛОВО

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

Accessibility
Затворити