Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

23 01, 2023

ПДР за изградњу ветроелектране БНС на подручју К.О. Банатско Ново Село на територији града Панчева

2023-01-23T08:31:03+01:0023/01/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране «БНС» на подручју катастарске општине Банатско Н [...]

7 10, 2021

ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

2021-10-07T15:15:47+02:0007/10/2021|

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село [...]

5 08, 2021

ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса нис „РНП“ у Панчеву

2021-08-05T10:45:51+02:0005/08/2021|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу ката [...]

27 07, 2021

Измена ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2021-07-27T14:47:32+02:0027/07/2021|

Предмет Измене плана је само део ове зоне који се налази у њеном западном делу и односи се на формирање јавне саобраћајнице унутар индустријско-послов [...]

4 03, 2021

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

2021-03-04T09:01:12+01:0004/03/2021|

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

Go to Top