На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране «БНС» на подручју катастарске општине Банатско Ново Село на територији града Панчева, („Сл. лист града Панчева“ бр. 13/2021) израђен је План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село на територији града Панчева (у даљем тексту: План).

“Сл. лист града Панчева“ бр.35/22
Текст плана детаљне регулације
Цртежи DWG
Цртежи PDF
– Доспели услови