Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

23 10, 2023

Измене и допуне ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта“ у Долову

2023-10-23T12:29:45+02:0023/10/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије [...]

14 07, 2023

ПДР Измене и допуне Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

2023-07-14T10:11:30+02:0014/07/2023|

Измена и допуна Плана се односи на делове текста основног Плана, сходно тексту који је објављен у Службеном листу града Панчева, број 03/2012 (у даљем [...]

14 07, 2023

ПДР Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

2023-07-14T10:02:14+02:0014/07/2023|

Планирани комплекс „Транснафта“ је лоциран на јужном ободу града непосредно уз НИС-Рафинерија нафте Панчево и непосредно уз постојећи комплекс ЈП Тран [...]

13 07, 2023

Измене и допуне ПДР за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву

2023-07-13T14:39:03+02:0013/07/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у [...]

13 07, 2023

ПДР за изградњу «ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ» на подручју КО Старчево и Панчево на територији града Панчева

2023-07-13T14:31:14+02:0013/07/2023|

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња једне или више ветроелектрана - инфраструктурног компле [...]

12 07, 2023

ПДР за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ «WV NBT WIND 1» на подручју КП БНС и Качарево

2023-07-12T10:00:17+02:0012/07/2023|

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња ветроелектране - инфраструктурног комплекса ветроелектра [...]

23 01, 2023

ПДР за изградњу ветроелектране БНС на подручју К.О. Банатско Ново Село на територији града Панчева

2023-01-23T08:31:03+01:0023/01/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране «БНС» на подручју катастарске општине Банатско Н [...]

Go to Top