Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

7 10, 2021

ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

2021-10-07T15:15:47+02:0007/10/2021|

У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село [...]

5 08, 2021

ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса нис „РНП“ у Панчеву

2021-08-05T10:45:51+02:0005/08/2021|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу ката [...]

27 07, 2021

Измена ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2021-07-27T14:47:32+02:0027/07/2021|

Предмет Измене плана је само део ове зоне који се налази у њеном западном делу и односи се на формирање јавне саобраћајнице унутар индустријско-послов [...]

4 03, 2021

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

2021-03-04T09:01:12+01:0004/03/2021|

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

12 02, 2021

Излагање на јавни увид ПДР за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар

2021-02-12T15:09:43+01:0012/02/2021|

Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево [...]

Go to Top