Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

6 02, 2018

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву

2018-02-09T12:21:57+02:0006/02/2018|

 Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панче [...]

6 02, 2018

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

2018-02-09T12:23:43+02:0006/02/2018|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - прострорна целина индустриј [...]

11 12, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2018-02-09T12:26:25+02:0011/12/2017|

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

14 04, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе ”Бела Анта” у Долову

2017-09-21T09:18:29+02:0014/04/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

9 02, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

2017-09-21T09:34:00+02:0009/02/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

13 10, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

2017-09-21T09:39:06+02:0013/10/2015|

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

Величина слова
Контраст