Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

27 07, 2021

Измена ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

2021-07-27T14:47:32+02:0027/07/2021|

Предмет Измене плана је само део ове зоне који се налази у њеном западном делу и односи се на формирање јавне саобраћајнице унутар индустријско-послов [...]

4 03, 2021

ПДР за изградњу 110кV далековода за прикљ. “ТС –ПАНЧЕВО 6“ у насељеном месту Панчево

2021-03-04T09:01:12+01:0004/03/2021|

Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енерги [...]

12 02, 2021

Излагање на јавни увид ПДР за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар

2021-02-12T15:09:43+01:0012/02/2021|

Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево [...]

18 01, 2021

Измене и допуне ПДР за подручје северне инд-посл-производне зоне 2 у Панчеву

2021-02-09T14:32:17+01:0018/01/2021|

Разлог за израду Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења и стварања планског основа за издавање [...]

20 11, 2020

Јавни увид Нацрта Измена и допуна ПДР за подручје Северне индустријско- пословно-производне зоне 2 у Панчеву

2020-11-23T08:28:13+01:0020/11/2020|

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљ [...]

27 10, 2020

Измене и допуне ПДР -Подцелина 6 Ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

2020-10-27T12:20:14+01:0027/10/2020|

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвој [...]

Go to Top