Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

27 10, 2020

Измене и допуне ПДР -Подцелина 6 Ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

2020-10-27T12:20:14+01:0027/10/2020|

Циљ образовања регионалне Нове депоније отпадних материја у насељеном месту Панчево јесте решавање нарастајућег проблема поступања са отпадом и издвој [...]

1 08, 2019

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 19/2019

2019-08-01T10:18:22+02:0001/08/2019|

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије" у Панчеву („Сужбени лист града [...]

1 08, 2019

ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 08/2011

2019-08-01T10:07:07+02:0001/08/2019|

Разлог за израду Плана је изналажења просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева за потребе градње нових индустријских [...]

1 08, 2019

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 29/2011

2019-08-01T11:39:06+02:0001/08/2019|

Разлог израде изменe Плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за изградњу новог далековода, преко подручја обухваћеног постојећим планом [...]

Go to Top