Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порези и подстицаји

/Порези и подстицаји

Таксе, порез, посебне накнаде, доприноси и остале информације за инвеститоре

10 02, 2017

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

10/02/2017|

Одлука о локланим комуналним таксама [...]

26 04, 2016

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину

26/04/2016|

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину утврђује планиране активности носиоца реализација активности програма, на припрем [...]

6 04, 2016

Одлука о грађевинском земљишту града Панчева

06/04/2016|

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 31.03.2016.године донела је: Одлуку о грађевинском земљишту града Панчева   [...]

6 04, 2016

Програм за отуђење грађевинског земљишта

06/04/2016|

Овим Програмом отуђења грађевинског  земљишта у јавној својини града Панчева обухваћене су парцеле  које су предвиђене за отуђење у току 2016.године, [...]

25 03, 2016

Уредба о условима и начину привлачења улагања

25/03/2016|

Уредба о условима и начину привлачења улагања [...]

12 02, 2015

Закуп пословног простора

12/02/2015|

Одлуком о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 29/2014 и Службени лист Града Панчева 28/15-пречишће [...]

12 02, 2015

Подстицаји за ревитализацију старог Панчева

12/02/2015|

  Одлуком о подстицајним мерама за ревитализацију старог Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 20/11 и 5/12) одређено је да се у предвиђеном обу [...]

12 02, 2015

Локални порези и подстицаји

12/02/2015|

Град остварује блиску сарадњу са представницима привредника у граду и сагледава њихове потребе. управо из ове сарадње проистиче усклађивање локалних п [...]

12 02, 2015

Финансијска подршка за инвеститоре у Србији

12/02/2015|

На основу Уредбе Владе Републике Србије о условима и начинима привлачења директних инвестиција бесповратна финансијска средства се могу делити домаћим [...]

Accessibility
Затворити