Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде

//Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде
7 11, 2016

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

07/11/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 14. новембра (понедеља [...]

2 12, 2014

Такса за коришћење простора на јавним површинама

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ближе је прописан тарифним бројем 5. , тачка 14. Одлуке о локалним к [...]

2 12, 2014

Такса за држање средстава за игру – „Забавне игре“

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 3. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним т [...]

2 12, 2014

Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 4. , тачка 4. Одлуке о локалним комунални [...]

2 12, 2014

Такса за истицање фирме на пословном простору

02/12/2014|

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору ближе је прописан тарифним бројем 1. , тачка 9. Одлуке о локалним комун [...]

2 12, 2014

Накнада за заштиту и унапређење животне средине

02/12/2014|

Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су чланом 5 Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање [...]

2 12, 2014

Порез на имовину

02/12/2014|

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]

20 11, 2014

Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде

20/11/2014|

1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској админист [...]

Accessibility
Затворити