Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде

2 12, 2014

Порез на имовину

2015-01-23T09:10:18+01:0002/12/2014|

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]

Go to Top