Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде

//Рокови за плаћање пореза, такси и накнаде
2 12, 2014

Порез на имовину

2015-01-23T09:10:18+02:0002/12/2014|

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]