мр Татјана
Божић

Задужена за образовање

Татјана Божић

Катарина
Бањаи

Задужена за заштиту животне средине и одрживи развој

Катарина Бањаи

Миленко
Чучковић

Задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике

Миленко Чучковић

Марија Јевић

Задужена за културу и омладину

Жарко Дакић

Задужен за локалну самоуправу и информационе технологије

Владислава Д. Максимовић

Задуженa за пољопривреду, село и рурални развој