Наташа Андрејевић

Наташа Андрејевић
Секретарка Градског већа

Секретарка Градског већа и Градоначелника

Рођена је 1961. године, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1983. године и положила правосудни испит у Београду 1988. године.

Од маја 1984. године до августа 1986. године обављала је стручне послове у Правној служби Радне заједнице предузећа „Утва“ Панчево (нормативно-правни послови, послови у вези са заступањем и др.), а од септембра 1986. године запослена је у органима управе града Панчева. У градским органима управе обављала је послове у области опште управе, послове управног надзора, нормативно-правне послове, дужност помоћника начелника за општу управу, дужност начелника Одељења за општу управу и лична стања грађана и друге стручне послове. Од јуна 1997. године је у два мандата обављала дужност секретара Извршног одбора Скупштине општине Панчево. Од јануара 2005. године до августа 2013. године обављала је дужности секретара Општинског већа општине Панчево и секретара Градског већа града Панчева. Осим стручних послова за потребе Општинског и Градског већа, обављала је и стручне послове у вези са припремом аката председника општине Панчево, а затим и Градоначелника града Панчева.

Од августа 2013. године обавља послове секретара Градског већа града Панчева и Градоначелника града Панчева.