Владислава Д. Максимовић
Задуженa за пољопривреду, село и рурални развој

Владислава Д. Максимовић

Владислава Д. Максимовић је рођена 1985. године.

По образовању је мастер инжењер пољопривреде у области хортикултуре, а Пољопривредни факултет у Земуну завршила је с просеком 9,88. Сада је докторант на истом факултету са докторском дисертацијом из области ратарства и повртарства. Такође је и дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре. До сада је обављала дужност техничког извршног директора у ЈКП „Зеленило”. Посвећена је сталном усавршавању у областима шумарства и пољопривреде. Аутор и коаутор је радова у водећим домаћим и међународним научним часописима. Поседује цертификат из корпоративног управљања у јавним предузећима, државним друштвима капитала и привредним друштвима.

е-пошта: vladislava.maksimovic@pancevo.rs