Zoran Grba

Зоран Грба
Задужен за пољопривреду, село и рурални развој

Зоран Грба

Рођен је 20. априла 1963. године. Завршио је 1990. године Пољопривредни факултет Универзитета у Београду и стекао назив дипломирани инжењер прехрамбене технологије. 2009. године је завршио MBA Agrobisnis и komerc из програма Tempus Wageningen Beograd и положио стручни испит за рад у државним органима.

Био је инспектор за теренски рад у “Југоинспекту” Нови Сад, професор разредне наставе у пољопривредној школи “Јосиф Панчић” Панчево, руководилац АД Индустрија скроба “Јабука” и самостални стручни сарадник у Секретаријату за пољопривреду и рурални развој Градске управе града Панчева.

Такође, Зоран Грба је био стручни сарадник Института за економику пољопривреде Београда, члан УО Фонда за стамбено салидарну изградњу града Панчева, члан УО Завода за заштиту споменика града Панчева, члан УО АД Семе Тамиш у реструктуирању и председник школског одбора пољопривредне школе “Јосиф Панчић” Панчево.

е-пошта: zoran.grba@pancevo.rs