Зорица Репац

Зорица Репац
Задужена за пољопривреду, село и рурални развој

Зорица Репац

Рођена је 04. јануара 1957. године у Змајеву. Дипломирани инжењер пољопривреде, смер Заштита биља.

Била је руководилац биљне производње ПК “Београд” Падинска Скела РО “ПКБ – Јединство Дунавац” 1984-1991; потом директор сектора хемије “Агроопрема” а.д. Београд  до 1995. године, да би од 1995. до 2003. била генерални директор, а од 2003. до 2009. године заменик генералног директора овог предузећа. Након тога је била в.д. генералног директора Београд електро а.д. Београд 2009. године, саветник председника система “Пионир” а.д. Суботица 2009-2010, заменик генералног директора “Metropoliten Project” 2010-2015, а до ступања на дужност чланице Градског већа била је директор представништва “Tripeleh” у Београду.

Била је члан Управног одбора “Агробанке”, “МК Групе” и члан Надзорног одбора “Zepter International”.

Своја досадашња искуства стицала радећи у тиму, уважавајући колективни рад, свесна да су креативност и самоиницијатива од велике важности.

е-пошта: zorica.repac@pancevo.rs