Сузана Јовановић

Сузана Јовановић
Задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике

Сузана Јовановић

Рођена је 12. јула 1964. године. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду, на смеру Социјална политика и социјални рад.

У периоду до 1995. до 2004. године радила је у Центру за социјални рад “Солидарност”, као координатор тима за материјална давања; а од 2009. до 2013. године као Стручни радник на плану, анализи и развоју; и Супервизор у служби за одрасла и стара лица. Као Члан Оштинског већа општине Панчево, од 2004. до 2008. године, радила је на пословима: социјалне политике; друштвене бриге о деци; здравства; социјалног становања; донаторским програмима (Јапан, Немачка, Италија,…); преговарања са страним донаторима и финансијским институцијама; преговарања са грађанима; стратегије локалног економског развоја; смањења сиромаштва у локалној заједници и др. Од 2012. до 2013. године била је Одборница у Скупштини града Панчева. Као Члан Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, од 2013. до 2016. године, радила је као: координатор групе за друштвени развој у изради Стратегије развоја града Панчева; координатор тима за израду Стратегије развоја Система социјалне заштите града Панчева; координатор тима за израду: акционих планова за Друштвену интеграцију избеглих и раселих лица, за Друштвену интеграцију Рома и Ромкиња, за борбу против трговине људима, за уклањање баријера за особе за инвалидитетом; координатор тима за израду градских одлука о социјалној заштити грађана града Панчева, финансијској подршци породицама са децом, о располагању становима у својини града Панчева и субвенционисаном јавном превозу.

Похађала је више акредитованих обука у области социјалне заштите; курс “Управљање финансијском и урбаном децентрализацијом” Институт World bank у Бечу, Аустрија; едукацију Стратешко планирање УНДП Београд; програме и едукације за европске интеграције локалних самоуправа и то сертификовани курс Института Светске банке из Вашингтона и Европског покрета Србије; више курсева у Србији и у европским земљама за коришћење структурних фондова Европске уније; стручну едукацију за вођење случаја, супервизију и управљање квалитетом рада у јавним службама.

Своја искуства стицала је и радећи на пројектима Светске банке: антиокрупција, реформе у Србији, као и волонтирајући и радећи у невладиним организацијама. Волонтирала је као: председник Општинске комисије за расподелу општинских станова; члан Одбора за формирање Коморе социјалне заштите Републике Србије; члан првог сазива Скупштине Коморе социјалне заштите; и члан више радних тела за израду нормативних аката у систему социјалне заштите испед Асоцијације центара за социјални рад Србије. У невладиним организацијама је радила као професионални консултант у Хуманитарном фонду Панчево; члан Управног одбора и пројект менаџер Удружења „На пола пута“ Панчево; а од 2009. године је активна у Асоцијацији центара за социјални рад Србије.

Удата, мајка једног детета.

Е-пошта: suzana.jovanovic@pancevo.rs