Катарина Бањаи

Катарина Бањаи
Задужена за заштиту животне средине и одрживи развој

Катарина Бањаи

Рођена у Панчеву 1990. године, где је завршила Основну школу „Стевица Јовановић“ и Техничку школу „23. Мај“, а након тога и Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, добивши звање Мастер инжењер заштите животне средине (просечна оцена 9,57).

Радила је у Техничкој школи „23. Мај“ Панчево као професор хемијско-технолошке групе предмета.

На место Градског већника задуженог за заштиту животне средине и одрживи развој постављена је 19. маја 2016. године.

е-пошта: katarina.banjai@pancevo.rs