Ekologija

Ekologija2018-08-09T08:08:59+02:00

JAVNI POZIV za refundiranje dela sredstava za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu

U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom  budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2024. godinu [...]

23/04/2024|

Javni uvid Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Pančevo i nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Pančevo

U skladu sa članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010) REPUBLIKA SRBIJA GRAD P [...]

12/02/2024|

JAVNI POZIV za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno poslovnih zgrada priključenih na daljinski sistem grejanja na teritoriji grada Pančeva

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Pančeva broj: II-05-06-15/2023-44 od 03.11.2023. godine grad Pančevo raspisuje, JAVNI POZIV  za izbor stambenih [...]

10/11/2023|

JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva za 2023. Godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pa [...]

25/10/2023|

LISTA direktnih korisnika (privrednih subjekata) za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva

Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i sta [...]

24/10/2023|

JAVNI POZIV za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva

Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i sta [...]

27/09/2023|

I Z V E Š T A J O ISPITIVANJU KVALITETA POVRŠINSKIH VODA TAMIŠ, DUNAV, PONJAVICA, KUPALIŠTE U IVANOVU I JEZERO U KAČAREVU VI KAMPANJA 2023. GOD

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-404- [...]

19/09/2023|

I Z V E Š T A J O ISPITIVANJU KVALITETA POVRŠINSKIH VODA TAMIŠ, DUNAV, PONJAVICA, KUPALIŠTE U IVANOVU I JEZERO U KAČAREVU IV KAMPANJA 2023. GOD

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda   Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-40 [...]

18/08/2023|

Javni uvid Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta „Modifikacija instalacije za transport međucikličnog gasnosg ulja“ na „Quench“ FF i RF rajzera u RNP Pančevo

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad dostavio je Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Modifikac [...]

08/08/2023|
Go to Top