Ekologija2018-08-09T08:08:59+02:00

Preliminarna lista građana za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu [...]

17/03/2023|

JAVNI KONKURS za građane/stambene zajednice za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva

Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Pančeva o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energij [...]

02/02/2023|

Konačna lista privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaći [...]

22/12/2022|

Konačna lista građana koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske sanacije predviđene Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova, o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije [...]

25/11/2022|

PRELIMINARNA LISTA privrednih subjekata/izvođača radova izabranih na osnovu Javnog poziva za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćin [...]

16/11/2022|

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva

Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj I [...]

20/10/2022|

OBAVEŠTENJE o prezentaciji i javnoj rasparavi izveštaja o bezbednosti za HIP Azotara doo Pančevo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14 [...]

07/10/2022|

Preliminarna lista građana po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Pančeva za 2022.god

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova raspisan je javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energet [...]

29/09/2022|
Go to Top