Град Панчево|grad@pancevo.rs

Пољопривреда и рурални развој

Почетна/Документа/Пољопривреда и рурални развој
Пољопривреда и рурални развој2018-08-08T14:26:17+02:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2020. години. Више информациј [...]

19/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истражи [...]

13/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2020. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, гр [...]

12/02/2020|

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду расписао је Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину. Циљ овог конкурса јесте [...]

07/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2020. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску произво [...]

07/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2020. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Во [...]

07/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годи [...]

07/02/2020|

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2020. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске акт [...]

07/02/2020|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2020.години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената п [...]

21/01/2020|

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. [...]

21/01/2020|