27 11, 2014

Vrednost nepokretnosti

2014-12-04T09:55:26+01:0027/11/2014|

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom sledećih elemenata: korisna površina; prosečna cena kvadratnog metra (u daljem tekstu: prosečna cena) odgov [...]

27 11, 2014

Nepokretnosti

2018-01-28T21:25:38+01:0027/11/2014|

Nepokretnostima, smatraju se: 1) zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; 2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne [...]

27 11, 2014

Najvažnije izmene Zakona

2018-01-28T21:25:39+01:0027/11/2014|

Najvažnije izmene Zakona su: 1.Članom 2. Zakona propisano je da se porez na imovinu, plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Sr [...]

20 11, 2014

Porez na imovinu

2018-01-28T21:25:39+01:0020/11/2014|

Porez na imovinu Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu („Sl.gl.RS“br.47/13) koji je [...]

Go to Top