Позивамо све грађане и грађанке Панчева да гласају за један од три предлога пројеката који ће бити финансиран из буџета града у 2017. години у оквиру пројекта Партиципативно буџетирање.

У оквиру сарадње Града Панчева и Архитектонског факултета Универзитета у Београду на изради мастер теза и мастер пројеката 27 студената програма „Интегрални урбанизам“ током академске 2015/16. године, у септембру месецу одржане су јавне презентације 14 урбанистичких пројеката које је Архитектонски факултет одабрао. Сви радови засновани су на „Стратегији развоја града Панчева 2014-2020“ и баве се еколошким, индустријским, економским, културним и социјалним развојем града.

Тим за имплементацију пројекта „Партиципативно буџетирање“ за 2017. годину потом је извршио селекцију на основу степена спремности пројеката, усклађености са приоритетима града Панчева, висине средстава потребних за реализацију пројекта, брзине реализације пројеката, као и на основу других релеватних критеријума1, а Градско веће града Панчева усвојило је предлог три пројекта за гласање. У процесу одлучивања, од велике важности било је да реализација пројекта доноси бенефит великом броју грађана и грађанки и унапређује квалитет за живот и рад у Панчеву.

Имајући у виду обим и вредност пројеката, Тим је припремио фазе које могу бити реализоване у 2017. години. Називи одабраних пројеката прилагођени су потребама партиципативног буџетирања.

Листа одабраних предлога пројеката:

1. Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе

(оригинални назив: Еколошки и социјално сензитивно активирање туристичких потенцијала приобаља као подршка економском развоју Панчева на примеру Градске шуме, студент: Катарина Љубојевић , ментор: доц. др Данијела Миловановић Родић) – више о целокупном пројекту

2. Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни програми и активности за децу и одрасле

(оригинални назив: Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинства и пољопривредних газдинстава на територији Панчевс, студент: Сара Бастони, ментор: доц. др Данијела Миловановић Родић) – више о целокупном пројекту

3. Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинасирање уређења фасада

(оригинални назив: Одбор суседства у активирању неискоришћених јавних простора у централној градској зони Панчева, студент: Марина Пешић, ментор: доц. др Ратка Чолић) – више о целокупном пројекту

Град позива све грађане и грађанке Панчева да гласају за један од три понуђена предлога.

Како се може гласати?

1. Грађани/ке могу гласати електронским путем од понедељка 5. децембра до среде 7. децембра 2016. године попуњавањем анкете на сајту www.pancevo.rs.

2. Гласање се може обавити и доласком у Градски услужни центар и попуњавањем анкете, као и у месним заједницама у насељеним местима у среду 7. децембра, када је „Дан за гласање“, у радно време Градског услужног центра од 8.00 до 19.00 часова и месних заједница у насељеним местима од 08.00 до 15.00 часова.

3. Грађани/ке могу донети и оглас – анкетни лист објављен у листу „Панчевац“ (издање од 2. децембра) и убацити га у кутију у Градском услужном центру или предати службеницима у месним заједницама у насељеним местима од понедељка 5. децембра до среде 7. децембра 2016. године.

Гласа се заокруживањем једног од понуђених пројекта.

Након гласања, биће формирана ранг листа, а пројекат са највише гласова биће финансиран из буџета града у 2017. години.

Дан за гласање је среда 7. децембар 2016. године,

у Градском услужном центру од 08.00 до 19.00 часова!

 

participativno-budzetiranje-2017________

1Критеријуми:

1. Пројекат је важан за град и његовом реализацијом се битно унапређује квалитет за живот и рад у Панчеву (1 најмање, 5 највише)
2. Пројекат је разумљив за грађане и подразумева конкретну интервенцију (1 најмање, 5 највише)
3. Реализацијом пројекта бенефит остварује велики број грађана Панчева (1 најмање, 5 највише)
4. Вредност пројекта мала (1 најмање, 5 највише)
5. Време за реализацију кратко (1 најмање, 5 највише)

Сви пројекти објављени су у каталогу, који је доступан на овом ЛИНКУ.

Закључак Градског већа можете преузети ОВДЕ.

 

О пројекту:

Пројекат Партиципативно буџетирање прошле године први пут је спроведен у нашем граду, а реализовали су га град Панчево и организације БИРН Србија и НАЛЕД уз подршку Европске уније у оквиру програма Подршка цивилном друштву 2013.

Циљ пројекта је веће укључивање грађана и грађанки у процес доношења одлука, информисање јавности о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина и градова, као добрих места за привредни развој и привлачење инвестиција.

Више информација и опис процеса партиципативног буџетирања доступни су на интернет страници Града на овом линку.