О Партиципативном буџетирању

 

Пројекат Партиципативно буџетирање реализован је у оквиру програма ЕУ – Подршка цивилном друштву 2013.

Циљ пројекта је веће укључивање грађана у процес доношења одлука, информисање грађана о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина и градова, као добрих места за привредни развој и привлачење инвестиција.

Програми партиципативног буџетирања (ПБ) су у Србији и окружењу релативно нов механизам за креирање и спровођење јавних политика на локалном нивоу, иако та пракса постоји још од осамдесетих година прошлог века и веома је раширена како у развијеним земљама западне Европе, тако и у Америци, Канади, Аустралији и Јужној Америци, из које је и потекла.

Партиципативно буџетирање је процес који укључује грађане и остале заинтересоване стране у одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. На овај начин, део буџета намењен је за пројекте од интереса за локалну заједницу.

Добробити партиципативног буџетирања су следеће:

  • Повећава транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње.
  • Оснажује учешће грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над јавним фондовима.
  • Подразумева већу одговорност локалне власти, како лидера тако и службеника.
  • Омогућава колективну приоритетизацију и руковођење јавним ресурсима.
  • Утиче на већи степен поверења између грађана и власти.
  • Јача демократску културу и друштвену структуру у оквиру локалне заједнице.

За више информација, интернет презентацију о партиципативном буџетирању можете преузети ОВДЕ.

Participativno_budzetiranje