Nacrt Odluke o boravišnoj taksi izlaže se na javnu raspravu na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva http://www.pancevo.rs i u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, počev od 24.10.2019. do 31.10.2019. godine. Osim uvida putem zvanične internet prezentacije grada Pančeva, uvid u Nacrt odluke može se izvršiti i u kancelariji 303 zgrade Gradske uprave grada Pančeva svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt odluke za vreme trajanja javne rasprave, elektronskim putem na e-poštu: javnarasprava.boravisnataksa@pancevo.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo, neposredno putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu da prisusutvuju otvorenom sastanku – javnoj prezentaciji, kada će Nacrt odluke o boravišnoj taksi biti predstavljen dana 29.10.2019. godine, sa početkom u 10 časova u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo.

Javni poziv i nacrt Odluke o boravišnoj taksi možete pogledati u sledećim dokumentima: