Нацрт Одлуке о боравишној такси излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева http://www.pancevo.rs и у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, почев од 24.10.2019. дo 31.10.2019. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт одлуке може се извршити и у канцеларији 303 зграде Градске управе града Панчева сваког радног дана у времену од 12.00 до 14.00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке за време трајања јавне расправе, електронским путем на e-пошту: javnarasprava.boravisnataksa@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присусутвују отвореном састанку – јавној презентацији, када ће Нацрт одлуке о боравишној такси бити представљен дана 29.10.2019. године, са почетком у 10 часова у сали на IX спрату Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Јавни позив и нацрт Одлуке о боравишној такси можете погледати у следећим документима: